Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. september 2017 kl: 10-12 i redningshuset på stejlepladsen

Dagsorden jævnfør vedtægter:

Valg af dirigent

Valg af referent og stemmetæller

Formandens beretning

Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse

Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende foreningsår til godkendelse

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før GF)

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år.

Valg af en suppleant for en periode af 1 år.

Valg af revisor for en periode af 2 år.

Eventuelt

Det er tid til betaling af årskontingent for 2017/2018, hvis I ikke allerede har betalt! Årskontingent er 600 kr. Nye medlemmer betaler herudover et indmeldelsesgebyr på 300 kr.
 Bestyrelsen har et par ønsker til vedtægtsændringer. De kan ses via dette link: