Sæson start den 25 oktober

Tisvildeleje Vinterbadere starter vintersæsonen den 25. oktober kl. 8.00 i lejet.

Sommeren er veloverstået og vintersæsonen lokker med kolde gys og varme hjerter.

Nu kan vi ikke vente længere. Vi er fyldt med spænding og begejstring over at kunne byde velkommen til den første officielle vinterbadersæson, for et samlet Tisvildeleje–Vinterbadere. Det sker søndag den 25. oktober kl. 8.00 i det gamle fiskerleje

Vi mødes i redningshuset over for stejlepladsen, hvorfra vi går ned i lejet og modtager vintertidens dejlige kolde gys i Kattegats blå bølger. Bagefter samles vi igen i redningshuset til fælles hygge og medbragt kaffe/te og boller, samt en kort status på de fremtidige projekter og sæsonens arrangementer.

Vi kan dog godt løfte sløret for lidt af hvad der er sket og hvad der kommer til at ske.

 

Byggeprojekt

Vi er ikke så langt som vi havde turde håbe, men vi er langt nok nu, til at kunne sige at Tisvildeleje–Vinterbadere er en realitet og at egne faste faciliteter er på vej.

Vi har lavet aftale med Naturstyrelsen om to badehusparceller til omklædning og vi er i dialog om at kunne få tildelt en tredje parcel til etablering af en sauna.

Vi har på nuværende tidspunkt fået 20.000 kr. af Tisvilde lokalråd og søger pt. at rejse de sidste penge/materialer til bygning af nye badehuse på de to parceller, som vi har fået tildelt. Vores mål er at have dette på plads omkring årsskiftet.

 

Saunaen har lidt længere udsigter og vi har i bestyrelsen besluttet at vi i første omgang, koncentrere os om at få etableret omklædningen. Undervejs har vi arbejdet med flere modeller, lige fra en fast sauna til mobilesauna på trailer alternativt en fleksibel ombygning af livredernes kysthus, således at der er sauna om vinteren og livrederhus om sommeren. Denne ide har livrederne valgt at arbejde videre med i eget regi,  hvor vi vil have mulighed for at låne/leje os ind ved større og sociale arrangementer. Vi håber at dette arbejde bliver færdig i nær fremtid. Vores mål er at få en fast sauna etableret i forbindelse med omklædningen, således at vi har 3 fritstående enheder, som falder naturligt ind i miljøet og er placeret så tæt på selve lejet som muligt. Vi vil fremover løbende informere om status på projekt ”Omklædning og sauna” på hjemmesiden og på Facebook samt udsendt på nyhedsmails.

Derud over har Tisvildeleje Bådelaug tilbudt os at vi kan anvende redningshuset ved særlige lejligheder og arrangementer. Det sætter vi meget stor pris på.

Vi har generelt mødt megen positiv støtte og opbakning blandt lokale kræfter og foreninger, Naturstyrelsen, Kommunen og livredningstjenesten til vores forsatte arbejde. Men vi har også brug for alt den hjælp vi kan få, uanset om det er praktisk hjælp til arrangementer, økonomisk bidrag eller materialer til byggeriet. Så spred gerne budskabet og byd gerne ind, hvis i vil hjælpe til, både generelt og ved arrangementer. Henvendelse vedr. hjælp og støtte kan ske til info@tisvildeleje-tinterbadere.dk

 

Sæsonen 2015-2016

Vinterbadersæsonen 2015-2016 vil løbende byde på forskellige arrangementer og aktiviteter. Blandt andet arbejder vi sammen med Livredningstjenesten på at gentage succesen Gus og Gys den 23 december. Derudover har vi nytårsbad og fuldmånebadning på programmet. Nærmere informationer herom, vil blive lagt op hjemmesiden og på Facebook, samt udsendt på nyhedsmails.

 

Meld dig ind i Tisvildeleje-Vinterbadere.

Indmeldelse i Tisvildeleje-Vinterbadere kan nu ska via vores hjemmeside

Sæsonen 2015-2016 (25. oktober – 30 april) koster 300 kr. plus Indmeldelsesgebyr 100 kr.

 

Vi håber at se mange, nye som gamle vinterbadere til en dukkert og dejligt selskab i det herlige kolde vand

 

Mange glad bade hilsner

Bestyrelsen for Tisvildeleje-Vinterbadere